ระบบแจ้งซ่อมบำรุง

Displaying 1-8 of 1 result.
สถานะ อาการที่พบ รูปภาพประกอบ (ถ้ามี) เบอร์โทรศัพท์ ผู้แจ้งซ่อม สถานที่ หน่วยงาน วันที่แจ้ง สถานะ ผู้ดำเนินการ
 
 
 
 
ระบบกล้องวงจรปิด อาคาร 2 ใช้งานไม่ได้ ทั้งอาคาร 054531870วสิษฐ์พลอาคาร 2งานบริหารและธุรการ 4 ส.ค. 2566 12:54:53รอดำเนินการ 
ปลั๊กไฟฟ้าชำรุด 054531870วสิษฐ์พลบริเวณ หน้าห้องน้ำชาย อาคาร 1 (อาคารเวียงโกศัย) ชั้น 1งานบริหารและธุรการ 19 พ.ค. 2566 10:25:07เสร็จสิ้น ภูษิต
ห้องน้ำหญิงอาคาร1 ห้องที่1 ชำรุด ห้อง 2,4 ที่กดน้ำไหลไม่หยุด 0864206300รวีรัตน์อาคาร1งานบริหารและธุรการ 24 เม.ย. 2566 14:21:03เสร็จสิ้น เอกพันธุ์
ประตูห้องน้ำชาย ห้องที่ 2 ปิดไม่ได้ 054531870วสิษฐ์พลห้องน้ำชาย อาคาร 1 (อาคารเวียงโกศัย) ชั้น 1งานบริหารและธุรการ 19 พ.ค. 2566 13:30:56เสร็จสิ้น เอกพันธุ์
ต้นไม้ติดกับตัวอาคาร0837665665ฐิติพงศ์ งศ์เสนบริเวณผนังของตัวอาคาร โดยเฉพาะอาคาร1ห้องน้ำงานบริหารและธุรการ 2 พ.ค. 2566 09:39:08เสร็จสิ้น เอกพันธุ์
ชั้น2อาคาร2ห้องโสตฯกระจกที่มีรูทำให้นกบินเข้ามาพักอาศัยทั้งในห้องโสตฯและห้องโถงกลางผ่านช่องกระจกมองด้านข้างที่ไม่ได้ปิดไว้ครับ0837665665ฐิติพงศ์ งศ์เสนอาคาร2ชั้น2งานบริหารและธุรการ 21 เม.ย. 2566 09:57:40เสร็จสิ้น เอกพันธุ์
หลอดไฟฟ้าไม่ติด 054531870วสิษฐ์พลห้องน้ำหญิง ชั้น 1งานบริหารและธุรการ 17 มี.ค. 2566 10:27:31เสร็จสิ้น ภูษิต
หลอดไฟฟ้าไม่ติด 054531870วสิษฐ์พลห้องน้ำชาย ชั้น 1งานบริหารและธุรการ 17 มี.ค. 2566 10:15:58เสร็จสิ้น Admin
Contact Details.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์. 054-531870-1,โทรสาร. 054-531871
Website : www.phrae.ru.ac.th
E-Mail :
Developer : สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.